Level 1:Sodankylä, Finland
PosNameTime
1. Rhg 01:45.8
2. marda 01:45.15
3. Rhg 01:46.49
4. David 01:46.54
5. Lahti 01:46.85
6. Nim 01:47.24
7. Rhg 01:47.35
8. Rhg 01:47.91
9. Rhg 01:48.15
10. Cam 01:48.40
11. Rhg 01:48.47
12. Rhg 01:49.12
13. Rhg 01:49.41
14. Rhg 01:50.29
15. Joshua 01:50.93
16. Rhg 01:50.94
17. Joshua 01:51.22
18. Rhg 01:51.67
19. Deondre 01:51.73
20. Rhg 01:51.74
21. Lahti 01:52.60
22. Juha 01:52.61
23. LepoArska 01:54.36
24. Rhg 01:54.66
25. Lahti 01:55.75
26. Rhg 01:55.19
27. Rhg 01:55.43
28. Labti 01:55.60
29. Snapchat:jjrefior 01:55.98
30. Sanpchat:jjrefior 01:56.99
31. Rhg 01:57.39
32. Dylan 01:57.68
33. Rhg 01:58.26
34. Lahti 01:58.34
35. Snapchat:jjrefior 01:58.68
36. Lahti 01:59.27
37. Mick 02:02.59
38. Blake zupak 02:05.51
39. Blake zulak 02:05.51
40. ante 02:05.88